ראשי        ארטוגרפיה        דיסקוגרפיה        הקלטות אחרונות

קצוץ דק (2002)

זה כתוב בשמיים

אז מה את אומרת

התרסקות

קיסרים ומלכות

אל תדקור פרות קדושות

קצוץ דק

ותמיד היה זה כך

אין זמן

הקולות שלנו

לבד

 

ראשי        ארטוגרפיה        דיסקוגרפיה        הקלטות אחרונות